TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Chỉ Cần Cục Cưng Không Cần Cha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Nữ Hữu Độc
Danh Môn Ác Nữ
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Dưỡng Nữ Thành Phi
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Nữ Phụ Công Tâm Kế
[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con