TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thiên Giới Hoàng Hậu
Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Thần Y Thế Tử Phi
Quỷ Y Quận Vương Phi​

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Dược Mê Dục
Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Lãnh Hoàng Phế Hậu