TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thiên Giới Hoàng Hậu
Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
Thần Y Thế Tử Phi
Quỷ Y Quận Vương Phi​

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Độc Dược Mê Dục
Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi