TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn
Phúc Tấn Bị Bệnh
Diễm Cơ Của Bá Vương
Vương Phi Tái Sinh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Hoàng Cung Tư Truyện
Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư