TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi
Chờ Một Nàng Hồ Ly
Quả Nhân Có Bệnh
Lão Gia Có Hỉ
Ai Nói Phù Sinh Không Bằng Mộng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Dưỡng Nữ Thành Phi
Yêu Vì Tính Phúc
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Tự Thủy Nhu Tình
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Lung Linh Tán
Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Yểm Nguyệt
Tẩy Oan Tập Lục Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt