TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi
Tiểu Thiếp
Cuồng Thú - Nhạc Nhan
Quý Nhân
Thái Tử Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đích Nữ Vương Phi
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Thê Tử Của Bạo Quân