TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Truyền Kì Nước Mắt Máu
Liệt Hỏa Yêu Phu
Nhà Có Điêu Phu
Thú Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Niếp Môn
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
7 Ngày Ân Ái
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Niềm Hạnh Phúc Của Tổng Giám Đốc Hắc Ám
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Ngại Gì Lên Giường
Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh