TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
Huynh Đệ Cấm Chỉ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Trọng Sinh Đến Nông Gia
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng