TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Đánh Cắp Tình Yêu
Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một
Bẻ Em Không Thương Lượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Dưỡng Nữ Thành Phi
Tái Thế Làm Phi
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh
Hầu Môn Kiêu Nữ
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ