Tất cả

Crush? Cậu Thích Tớ Á? Tớ Không Tin Đâu!!

Chương 25

Trước Tiếp
Xin lỗi mọi người, vì dạo gần đây kết quả học tập của ta đang giảm sút nên sẽ tạm drop bộ này và bộ Bạn Trai tôi la du côn=_=

Ta bây giờ đọc lại bộ này thì thấy chả khác gì cái bãi rác cả, rất là nhạt.

Nên ta quyết định drop tích muối cho tới hè, hè rảnh ta sẽ quay trở lại=_=


Ta sẽ trở lại với bút danh Tả Lặng Lang, tới lúc đó thì đừng cô nào bỏ rơi ta=_=

Bai các cô/ đưa khăn tay lên chấm nước mắt/ hẹn hè gặp lại
Trước Cài đặt Tiếp