TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Lang Phi
Thập Thất Thiếp
Thiếp Khuynh Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc