TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Hoàn Khố Đế Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Tìm Kiếm Nam Chính
Hồ Nữ
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Tài Năng Tuyệt Sắc