TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Hay Là Mình Sống Chung
Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Một Người

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta
Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần
Từng Bước Bạc Tình
Lại Một Mùa Hoa
Sủng Vật Của Tuyết Nhi
Cửu Thế
Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!
Kết Tóc
Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu