TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Gian Phu Thắng Phụ
Đại Ôn Thần
Phú Quý Nhàn Phu
Vương Phi Mau Lên Giường
Túc Vương Thiên Tuế

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Hầu Môn Kiêu Nữ
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Thiếu Phu Bất Lương
Thứ Xuất Thứ Xuất
Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Nữ Phụ Vs Tác Giả
Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!