TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tu La Thất Tuyệt
Tế Hồn Câu
Thần Đao Sát Thủ
Đại Sát Tinh
Nhất Tuyệt Bộ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tiên Ngạo
Thế Giới Hoàn Mỹ
Bất Diệt Kiếm Thể
Vũ Thần
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Đế Tôn
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Phàm Nhân Tu Tiên
Chân Tiên
Tiên Ngục