TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt
Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chú À! Đừng Nên Thế!
Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi
Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Giam Cầm
Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Bạo Quân Độc Sủng
Cha Nuôi Biến Thái
Đại Boss Có Quyền Ngược Em